Professionals

Professionals werken dagelijks aan zeggenschap en rechten van cliënten. We bieden verschillende diensten om te groeien, beleid te verbeteren, in gesprek en in beweging te komen. 
Voor al onze diensten gelden leveringsvoorwaarden. Je leest ze hier.

Cursussen, leerwegen en workshops

Verder komen in zeggenschap en meer kunnen met rechten. Dit vraagt om bewustwording, kennis en vaardigheden. Wat nodig is en wat werkt, hangt af van de rol die mensen vervullen en van de beweging in de organisatie. We verzorgen cursussen en workshops voor begeleiders, gedragsdeskundigen, coaches cliëntenraad cliëntenvertrouwenspersonen en andere zorgprofessionals, managers en teams. Zo rusten we professionals in verschillende functies toe voor cliëntgerichte ondersteuning. Belangrijk in de cursussen is het uitwisselen van ervaringen met collega’s uit andere organisaties. De open cursussen vinden plaats in ons kantoor in Gouda of digitaal. Kijk voor de actuele data in de agenda.

Incompany cursussen

In zorginstellingen verzorgen wij cursussen en workshops op maat. Deze cursussen gaan over rechten, zeggenschap en cliëntcommunicatie.

Cursussen voor coaches cliëntenraad, vertrouwenspersonen zorg, begeleiders, gedragsdeskundigen, managers en andere bij de zorg betrokken medewerkers.

Het programma, de werkwijze en het aantal dagdelen stemmen we af op de vragen en wensen van de organisatie.

Cursussen en workshops. Incompany

(Digitale) Basistraining coach cliëntenraden 

Het ondersteunen van een cliëntenraad,
Lees meer

Basistraining Vertrouwenspersoon Zorg

Als cliëntvertrouwenspersoon
Lees meer

Incompany training cliëntgericht schrijven

Cliënten hebben recht op goede informatie
Lees meer

Incompany train de trainer

Hoe kun je cliënten(-raadsleden) informeren over de Wet zorg en dwang.
Lees meer

Incompany cursus De Wet zorg en dwang in de praktijk

De Wet zorg en dwang (Wzd) raakt de zeggenschap
Lees meer

Incompany cursus Wie beslist?

Cursus over zeggenschap wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging.
Lees meer

Incompany cursus voor coaches van cliëntenraden 

Het ondersteunen van een cliëntenraad
Lees meer

Incompany overige trainingen

In zorginstellingen verzorgen wij cursussen en workshops op maat.
Lees meer

Overige cursus mogelijkheden

Naast de al genoemde cursussen en trainingen, hebben we nog een aantal
Lees meer

Cursussen en workshops. Open inschrijving

Training Wie beslist?

Training over zeggenschap wilsbekwaamheid, vertegenwoordiging en de Wet zorg en dwang.
Lees meer

Digitale training voor coaches cliëntenraden

Deze kan in oktober 2023 weer van start gaan.
Lees meer

Open inschrijving training

Verder komen in zeggenschap en meer
Lees meer

(Digitale) Basistraining coach cliëntenraden 

Het ondersteunen van een cliëntenraad,
Lees meer

Digitale training Basiscursus

voor coaches van cliëntenraden
Lees meer

Vervolgcursus voor coaches cliëntenraad

Na het volgen van de basiscursus kun je
Lees meer

Verdiepingscursus voor coaches cliëntenraad

Over de rechten van de raad en de rechten van cliënten
Lees meer

Studiedag coach voor coaches 

De veranderende rol als coach voor de ervaren coaches 
Lees meer

Studiedag Het coachen van teams

op het gebied van zeggenschap en medezeggenschap van cliënten
Lees meer

Train de trainer bij de workshop voor cliënten

‘Wegwijs in de Wet zorg en dwang (Wzd)
Lees meer

Training Wet zorg en dwang in de praktijk

In deze training kijken we naar het recht op zeggenschap en vrijheid
Lees meer

Training Cliëntgericht schrijven

Cliënten hebben recht op goede informatie.
Lees meer

Basistraining Vertrouwenspersoon Zorg

Als cliëntvertrouwenspersoon
Lees meer

Cursussen, leerwegen en workshops

Verder komen in zeggenschap en meer kunnen met rechten.
Lees meer

Advies

RaadMaatjes

Werkbegeleiding 
en coaching

Vereenvoudigingen

Advies

Advies voor iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van cliënten.
Lees meer

Werkbegeleiding en coaching

Door werkbegeleiding en coaching geef je jezelf de kans om
Lees meer

RaadMaatjes

De RaadMaatjes zijn twee acteurs. Zij kunnen sketches laten zien over allerlei onderwerpen rond
Lees meer

Vereenvoudigingen

Raad op Maat maakt van een ingewikkelde tekst een voor cliënten
Lees meer